Ofset çapı nədir?

 

İngiliscə “OFF-SET” söz formasından  keçib və müəyyən bir çəkiyə qədər kağız və kağıza bənzər bir material üzərində çap etməyə imkan verir. Günümüzdə kitab, jurnal, qəzet, broşura və vizitka kimi məhsulların çapı üçün ən çox seçilən çap sistemidir. Xüsusilə bir çox məhsul eyni zamanda çap edilə bildiyindən gündəlik qəzetlərin çapı üçün üstünlük verilən üsul ofset çapdır.

Ən yeni çap texnikalarından biri olan ofset çapında, basılacaq görüntü səthi yağ əsaslı mürəkkəblə düzəldilmiş əhəngdaşına çəkilir. Bu prosesdən sonra tətbiq olunan xüsusi bir həll şəklin daxil olmadığı yerlər tərəfindən əmilir və görüntü meydana gətirən yağlı sahələrə nüfuz etmir.

Düz bir çap texnikası olan ofset çapında, əl ilə hazırlanmış və ya hazırlanan qəliblər istifadə olunur. İstehsal kalıplarının dəyəri bir qədər yüksək olsa da, keyfiyyət əl ilə hazırlanan qəliblərdən daha yüksəkdir. Başqa sözlə, ofset çapında hazır bir kalıp seçmək daha yaxşı çap keyfiyyətini təmin edir.

Ofset çap üsulu ilə hazırlanan bəzi məhsullar ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz

Get Started